Vad är omsättning ?

Vad betyder omsättning ?

Helt enkelt är omsättningen något som handlar om hela det kapital som har kommit in till ett företag under en viss period. När omsättningen beräknas handlar oftast detta om årsomsättning. Omsättningen omfattar pengar som kommer in i bolaget under en viss tidsperiod, försäljningen exklusive moms.

Omsättning och försäljning - Är det samma sak?

Omsättningen avser bolagets totala försäljning (kontant och fakturerad) under en viss tidsperiod. Oftast räknar man då försäljning per år. Omsättning innebär hur mycket försäljningen av varor och tjänster uppgått till under en given tidsperiod.

Är vinsten och omsättning samma sak?

Nej. Vinsten är endast intäkterna (försäljning) minus kostnader om man ser till resultaträkningen. Omsättning är endast intäkterna. Ser man till resultaträkningen så är det halva den. Omsättningen omfattar bara pengar som kommer in i bolaget (försäljning) under en viss tidsperiod. Alltså hur mycket försäljning man har exklusive moms.

Nettoomsättning.

Nettoomsättning är den totala summan av alla sålda varor och tjänster (intäkter), men här dras skatt, moms och eventuella rabatter bort. På så sätt kan en nettoomsättning användas till att se bruttovinsten på alla eller enskilda produkter och tjänster i företaget.

Bruttoomsättning.

När det gäller bruttoomsättning kommer detta då att vara motsatsen mot nettoomsättningen men precis samma sak? Ja, det låter konstigt, men realiteten är att de flesta som använder ordet omsättning i ett bolag alltid nämner det som är bruttoomsättning. Detta är alltså företagets totala intäkter på sålda produkter och tjänster utan att några avdrag har gjorts.