VÅRA TJÄNSTER

Löpande bokföring

 • Bokföring av affärstransaktioner
 • Leverantörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Betalningar
 • Preliminär inkomstdeklaration
 • Avstämning mm

Bokslut och årsredovisning

 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • PeriodbokslutDeklarationer

 • Arbetsgivardeklarationer
 • Momsdeklarationer
 • Inkomstdeklarationer 1 och 2
 • NE-bilaga
 • Punktskatter
 • K10 mm